Strona główna Wyślij e-mail Wersja do wydruku Mapa serwisu

Kurs wspinaczki na własnej asekuracji w skałkach

 

Kurs wspinaczki na własnej asekuracji w skałkach trwa trzy dni; przygotowuje do wspinania w skałkach na drogach nie wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu pełnego kursu wspinaczki skalnej. Mogą w nim uczestniczyć absolwenci kursu wspinaczki po drogach ubezpieczonych, a także kursu podstawowego na sztucznej ścianie- w tym przypadku zajęcia wydłużają się do 4 dni i są rozszerzone o szkolenie uzupełniające ze sztucznej ściany w skałki.

Warunkami uczestnictwa w kursie są:

  • ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat i pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu,
  • posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie.

Treść zajęć:

  • zasady bezpieczeństwa;
  • podstawowe informacje o sprzęcie;
  • zasady asekuracji- asekuracja na wędkę, obsługa przyrządu asekuracyjnego, asekuracja dolna, samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych, wspinaczka drogą wielowyciągową;
  • zastosowanie następujących węzłów: ósemka, kluczka, wyblinka, półwyblinka, podwójny zderzakowy, taśmowy (równoległy), stoper oraz węzeł flagowy;
  • nauczanie techniki wspinania;
  • techniki linowe- podchodzenie po linie, zjazdy na linie, rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w zjeździe
  • wykłady teoretyczne-skale trudności, zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia, style wspinaczkowe, historia i etyka wspinania itp.
  • trening wychwytywania odpadnięć na zrzutni.

Terminy szkolenia na tym kursie ustalane są indywidualnie. Grupa szkolona musi liczyć minimum dwie osoby.

Warunkiem zaliczenia kursu wspinaczki na własnej asekuracji w skałkach i otrzymania skierowania na kurs taternicki jest opanowanie wyżej wymienionych umiejętności oraz samodzielne prowadzenie dróg wspinaczkowych o trudnościach IV.

Spełnienie powyższych warunków uprawnia również do ubiegania się o Kartę Wspinacza. Aby ją uzyskać należy na zakończenie kursu zdać egzamin w formie pisemnego testu. Karta Wspinacza uprawnia do samodzielnego wspinania się we wszystkich rejonach skalnych w Polsce nie mających charakteru wysokogórskiego, na drogach nie wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne. Jednocześnie daje możliwość kontynuacji szkolenia na kursie taternickim, po którego ukończeniu można ubiegać się o Kartę Taternika. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania Karty Wspinacza można uzyskać na stronie Polskiego Związku Alpinizmu.