Strona główna Wyślij e-mail Wersja do wydruku Mapa serwisu

Kurs wspinaczki skalnej

 

Kurs wspinaczki skalnej trwa sześć dni; szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu. Każdemu uczestnikowi kursu Szkoła zapewnia kompletny sprzęt do uprawiania wspinaczki. Można również na czas kursu bezpłatnie wypożyczyć buty do wspinaczki.

Warunkami uczestnictwa w kursie są:

 • ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat i pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu,
 • posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie.

Program kursu wspinaczki skalnej

Kurs wspinaczki skalnej prowadzony jest według programu opracowanego przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu.

Treść zajęć:

 • wiązanie się z zastosowaniem uprzęży i bez niej;
 • zastosowanie następujących węzłów: ósemka, kluczka, wyblinka, półwyblinka, podwójny zderzakowy, taśmowy (równoległy), prusik, bloker, stoper taśmowy oraz węzeł flagowy;
 • obsługa przynajmniej dwóch przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowywania;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawnie rozmieszczanie go na uprzęży;
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnych;
 • budowanie stanowisk do wędki;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych: dolnych, górnych i pośrednich;
 • właściwe rozmieszczanie poszczególnych punktów przelotowych;
 • zakładanie stanowisk zjazdowych;
 • przygotowanie liny i pozostałego sprzętu do zjazdu;
 • zjazdy w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • zjazdy z przesiadką;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu;
 • podchodzenie na linie (prusikowanie);
 • opuszczanie partnera na linie;
 • pokonywanie różnorodnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych.
 • trening wychwytywania odpadnięć na zrzutni;
 • szereg wykładów teoretycznych na temat sprzętu, teorii asekuracji, skal trudności, stylów wspinaczkowych, historii i etyki wspinania itp.

Warunkiem zaliczenia kursu wspinaczki skalnej i otrzymania skierowania na kurs taternicki jest opanowanie wyżej wymienionych umiejętności oraz samodzielne prowadzenie dróg wspinaczkowych o trudnościach IV.

Spełnienie powyższych warunków uprawnia również do ubiegania się o Kartę Wspinacza. Aby ją uzyskać należy na zakończenie kursu zdać egzamin w formie pisemnego testu. Karta Wspinacza uprawnia do samodzielnego wspinania we wszystkich rejonach skalnych w Polsce nie mających charakteru wysokogórskiego, na drogach nie wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne. Jednocześnie daje możliwość kontynuacji szkolenia na kursie taternickim, po którego ukończeniu otrzymuje się Kartę Taternika. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania Karty Wspinacza można znaleźć na stronie Polskiego Związku Alpinizmu