Strona główna Wyślij e-mail Wersja do wydruku Mapa serwisu

Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych

 

Kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych trwa trzy dni; przygotowuje do wspinania w skałkach na drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne. Może być traktowany jako pierwszy etap w uzyskaniu karty wspinacza, po jego ukończeniu można kontynuować szkolenie na kursie wspinaczki na własnej asekuracji w skałkach.

Warunkami uczestnictwa w kursie są:

 • ukończone 18 lat; w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu,
 • posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie.

Treść zajęć:

 • zagrożenia terenu skalnego, zasady bezpieczeństwa;
 • podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
  • - liny i repsznury
   - uprzęże biodrowe
   - karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
   - ekspresy
   - taśmy
   - przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
   - stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
   - buty
   - akcesoria: magnezja, woreczek
 • zasady asekuracji;
  • - zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
   - asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
   - asekuracja dolna: technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć; postawa asekurującego
   - zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym
   - przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania
   - wspinaczka drogą dwuwyciągową;
 • zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego;
 • zastosowanie następujących węzłów: ósemka, kluczka, wyblinka, półwyblinka, podwójny zderzakowy, taśmowy (równoległy), stoper oraz węzeł flagowy;
 • nauczanie techniki wspinania;
  • - wykorzystanie chwytów i stopni
   - ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna
   - wspinaczka statyczna i dynamiczna
   - zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania
 • podstawy technik linowych: zjazdy na linie w wysokim przyrządzie - gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem;
 • wykłady teoretyczne: skale trudności, zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Terminy szkolenia na tym kursie mogą być ustalane są indywidualnie. Grupa szkolona musi liczyć minimum dwie osoby.